Membraan


Een membraan plaatsen waarom?

Membraan
Membraan

Het drogen van een muur kan tot 12 maand en meer in beslag nemen,vermits al het restvocht

dat jarenlang aanwezig is in de muur dient te verdampen.

Tot vandaag werd dan ook aangeraden om met de definitieve afwerking van de muren te wachten tot deze volledig droog waren.

 

Bovendien is de aanwezigheid van zouten een secundair gegeven voor de meeste muren die onderhevig geweest zijn aan opstijgend vocht.

Sommige zouten gaan tijdens het drogen van de muur kristalliseren en zich concentreren aan het muuroppervlak.

Andere zouten hebben een zogenaamd hygroscopisch gedrag wat betekent dat zij vocht uit de omgevingslucht onttrekken, waardoor de muur aan het oppervlak vochtig blijft, zelfs na een geslaagde behandeling tegen opstijgend vocht.

 

Het membraan dient daar toe de muren in hun totaliteit af te werken alvorens deze volledig droog zijn en/of om het hygroscopisch gedrag van de zouten te neutraliseren.